Cyclamen europaeum – brambořík

Cyclamen europaeum L. – brambořík

syn. C. purpurascens MILL.

Primulaceae – prvosenkovité

 

10 – 15 cm, VII. – IX.

 

Pochází z Evropy a byl popsán v roce 1538. běžně se vyskytuje i na území našeho státu a patří k chráněným rostlinám.

Zásobním orgánem je kulovitá až ploše kulovitá hlíza, která u starších exemplářů dosahuje průměru 15 cm i více. Kořeny vyrůstají z horní poloviny hlízy. Listy jsou srdčité až ledvinovité s různě výraznou stříbřitou kresbou. Spodní strana listu je purpurová. Během vegetačního klidu listy většinou neodumírají. Drobné, příjemně vonící, růžové až purpurové květ vyrůstají jednotlivě na stopkách dlouhých 10 cm i více. Rozkvétají postupně od července do září a starší exempláře poskytují během jednoho roku až 50 květů. Období vegetačního klidu připadá na zimní měsíce. Listy i zásobní orgány jsou mrazuvzdorné pod lehkou přikrývkou z listí nebo jehličí.

Vysazuje se na pohostinné stanoviště do lehké směsi listovky a písčité zeminy, ke které je nutno přidávat mletý vápenec nebo drcenou omítku. Hlízy vyžadují dokonale vzdušnou půdu se spolehlivou drenáží. Rostliny nepříznivě reagují i na krátkodobé přemokření. Vysazuje se počátkem jara do hloubky 2 – 3 cm a na vzdálenost 10 – 15 cm. Na stanovišti může zůstat trvale. Půdě se každoročně na podzim zlepšuje kompostem a přihnojením tekutým hnojivem pro pokojové rostliny, opakovaným několikrát během vegetace. Rozmnožuje se semeny, která dozrávají až v následujícím roce a vysévají se ihned po dozrání. Semenáče kvetou za 2 – 4 roky a jejich dopěstování vyžaduje zkušenosti.

Dává se na zastíněná místa ve skalkách, na okraje křovin a pod řidší stromy. Příliš osluněná stanoviště jsou nevhodná.

27. Cyclamen europaeum