Eremurus robustus – eremurus

Eremurus robustus REG. – eremurus

Liliaceae – liliovité

 

250 – 300 cm, V. – VI.

 

Pochází z Bokhary, popsán byl roku 1871.

Zásobní orgán i rostlina jsou podobné jako u E. himalaicus, ale všechny orgány včetně kořenové soustavy jsou mohutnější. Obrovská, velmi rychle narůstající světle zelená listová růžice dosahuje výšky až 1 m. květenství složené z několika set světle růžových, poměrně velkých květů dorůstá u starších exemplářů výšky 2,5 – 3 m. délka květního válce pak bývá 1,5 – 2 m a jeho průměr 20 – 25 cm. Během dokvétání se snižuje intenzita růžové barvy. Rostliny vykvétají koncem května až počátkem června, brzy po E. himalaicus a vždy před E. stenophyllus. Vegetaci končí v druhé polovině července. Zásobní orgány jsou mrazuvzdorné, ale bezpodmínečně vyžadují suché přezimování a dobře propustnou půdu. Mrazem bývají většinou poškozovány konce listů a někdy i vrchol květenství. Květenství může poškodit i pozdní odstranění zimního krytu.

 

U všech Eremurusů se v našich podmínkách doporučuje před příchodem vlhkého podzimního počasí každoročně zakrývat osázenou plochu eternitovými nebo jinými nepromokavými a neprůhlednými souvislými pokrývkami. Vhodné je i starší linoleum nebo dehtový papír. Pokrývka se umístí 2 – 4 cm nad povrch půdy na dřevěné hranolky nebo kameny. Od počátku března se pak musí kontrolovat rašení rostlin a kryt zavčas odstranit.

Podzimní hnojení i jarní přihnojování jsou obdobné jako u cibulovin. Během celé vegetace se doporučují opakované postřiky listů přípravkem Dithane M-45. S ohledem ne mělce umístěný kořenový systém je nutné všechny kultivační zásahy dělat velmi opatrně.

39. Eremurus robustus