Fritillaria raddeana – řebčík

Fritillaria raddeana REGEL ex BATALIN – řebčík

Liliaceae – liliovité

 

50 – 70 cm, III. – IV.

 

Pochází ze severovýchodního Íránu a Turkestánu.

Zásobním orgánem je cibule, která silně připomíná cibuli F. imperialis. Vzájemně jsou si podobné i rostliny. F. raddeana však má poněkud menší zásobní orgány i nadzemní části a listy světle zelené. Lodyha je ukončena poměrně mohutným květenstvím, které je složeno z 10 – 30 i více široce zvonkovitých, převislých květů. Květy jsou kratší než u F. imperialia a mají nevýraznou, nazelenale žlutou barvu. Rostlina je vysoká 50 – 70 cm a rozkvétá koncem března až počátkem dubna. V našich podmínkách většinou vytváří množství semeníků, které je nutno zavčas odhlávkovat. Vegetaci končí v červnu. Cibule jsou mrazuvzdorné.

Nároky na stanoviště i na ošetření má stejné jako F. imperialis. Rozmnožuje se dceřinými cibulemi nebo semeny. Semena se vysévají na podzim do volné půdy, 2 – 3 cm hluboko. V prvním roce vyrůstá pouze jediný děložní list. V druhém roce až třetím roce rostliny vytvářejí po jednom širokém, kopinatém listu. Teprve ve čtvrtém až pátém roce je mladá cibule schopna založit drobnou lodyhu, která vzhledově již připomíná dospělou rostlinu. Proto je výhodné semena vyset dosti hustě a po ukončení třetí vegetace cibulky přesadit na vzdálenost 5 – 10 cm a do hloubky 4 – 6 cm. Semenáče vykvétají za 6 – 8 let. Každoročně se musí rostlinám dodat předepsané dávky minerálních živin, je však třeba vyhnout se organickým hnojivům. I při dokonalém ošetřování odumírá během pěstování 50 – 60 % semenáčů.

Tato ranější, mohutná, velmi zajímavá solitérní květina patří v zahraničních cenících k nejdražším cibulovinám.

47. Fritillaria raddeana