Narcissus – narcis

Narcissus L. – narcis

Amaryllidaceae – amarylkovité

 

25 – 60 cm, III. – V.

 

Rod Narcissus zahrnuje asi 40 přírodních druhů, které rostou převážně v Evropě. Část druhů se vyskytuje na africkém pobřeží Středozemního moře a v Asii. Jako zahradní květina se narcisy pěstovaly již ve starém Řecku. J. PARKINSON v roce 1629 uvádí ve své knize 90 druhů a variet přírodních narcisů. Se šlechtěním narcisů se však začalo mnohem později. Nejstarší známé kultivary pocházejí až z třicátých let 19. století.

Dnes e převážně pěstují kultivary vzniklé mnohonásobným křížením. Původní druhy patří pouze ke sbírkovým květinám a zaujímají okrajovou pozici nejen po stránce sortimentální kvantity, ale i v počti každoročně produkovaných cibulí.

Ve šlechtění narcisů se neustále pokračuje. V sedmdesátých letech tohoto století bylo registrováno, a tedy se také pěstovalo, více než devět tisíc kultivarů této květiny (podle The Royal Horticultural Society – Anglie). K nejcennějším patří nejnovější kultivary s růžovými a červenými pakorunkami. Bez ohledu na ojediněle nezvyklou šlechtitelskou expanzi zůstává na pěstitelských plochách stále několik starších kultivarů, které již mnoho let zaujímají přední místo ve světové produkci cibulí narcisů. Za nejdůležitější kultivar těchto let lze považovat ´Carlton´, který splňuje všechny estetické i hospodářské požadavky kladené na současný typ narcisů.

V ČSSR se množí pouze několik základních kultivarů vhodných pro pěstování v našich klimatických podmínkách a sloužících převážně k rychlení. Z nich ´Carlton´je na prvním místě.

Pro snazší orientaci byly narcisy ze zahradnického hlediska rozčleněny podle tvarů květů do 12 skupin, a to:

 1. Trubkovité narcisy,
 2. Narcisy s velkou pakorunkou,
 3. Narcisy s malou pakorunkou,
 4. Plnokvěté narcisy,
 5. Triandrus narcisy,
 6. Cyclamineus narcisy,
 7. Jonquilla narcisy,
 8. Tazetta narcisy,
 9. Poeticus narcisy,
 10. Původní druhy narcissus L.,
 11. Narcisy s členěnou pakorunkou,
 12. Narcisy tvarově nezařaditelné do předešlých skupin.

Zásobním orgánem narcisů je víceletá, protáhle kulovitá až hruškovitá cibule chráněná slupkou. Velikost a tvar cibule, charakter i barva slupky jsou vlastnostmi kultivarů. Z cibule vyrůstá několik čárkovitých až řemenovitých listů a jeden i více stvolů, ukončených jedním nebo několika květy. Barva, tvar a velikost květů i celé rostliny závisí opět na kultivaru. Hlavní rozvoj listové hmoty nastává, podobně jako u většiny jarních cibulovin, až po odkvětu rostlin. S výjimkou několika středomořských přírodních druhů vykvétají všechny narcisy na jaře. Vegetaci končí většinou v červenci. Cibule jsou zimovzdorné. Všeobecně se však doporučuje zimní přikrývka z listí nebo jiného suchého materiálu.

Narcisy vyžadují propustnou, hlinitopísčitou půdu dostatečně zásobenou humusem a živinami. Během vegetace a při podzimním zakořeňování potřebují zvýšené množství vody. Trvalé přemokření je pro narcisy škodlivé. V době vyzrávání cibulí na konci vegetace a během vegetačního klidu vyžadují sucho a teplo.

Narcisy se vysazují na slunné nebo pohostinné stanoviště v polovině srpna. Příprava půdy, hnojení i technika výsadby jsou stejné jako u ostatních cibulovin. Hloubka výsadby je 10 – 12 cm, vzdálenost 20 – 30 cm. Ihned po výsadbě se pozemek vydatně zaleje a zálivka se během podzimu ještě několikrát opakuje. S příchodem trvalých mrazů se doporučuje veškeré plochy narcisů zakrýt slámou, listím, chvojím, hoblinami apod. přikrývka se odstraní po ukončení zimy, ale ještě před rašením rostlin a cibule se přihnojí ledkem. Během vegetace se rostliny běžně kultivují a podle potřeby vydatně zalévají. Voda poškozuje květy narcisů, proto se musí v době květu zalévat opatrně. Odkvětlé květy se mají ihned odhlávkovat. Na stanovišti se rostliny ponechávají 3 – 4 roky. Odumřelé listy se po skončení vegetace odstraní a otvory po nich zahrnou, aby dešťová voda nezatékala na cibule. Každoročně se hnojí a přihnojuje jako v prvním roce. Pravidelné hnojení i přihnojování je pro narcisy naprosto nutné. Po několika letech se porosty zahustí natolik, že je nutno cibule rozsadit.cibule se sklízejí při počátku žloutnutí listů, nejpozději však do konce července, i pokud jsou listy ještě zelené. Později sklizené cibule již začínají znovu kořenit. Příliš husté a mnoho let nesklizené porosty narcisů velmi málo kvetou. Sklizené cibule se mírně osuší ve vzdušné místnosti při 20°C, očistí se, oddělí samostatné dceřiné cibule a ihned vysadí. Staré kořeny a pevně držící dceřiné cibule se nesmějí násilně oddělovat a musí zůstat na mateřské cibuli. Narcisy se rozmnožují pouze dceřinými cibulemi.

Narcisy se používají buď do trvalkových záhonů, nebo v samostatných skupinách, popřípadě v kombinaci s ostatními jarními cibulovinami. Jsou vynikající pro řez květů, kterým se na rozdíl od ostatních cibulovin rostliny nikterak neoslabují. Některé kultivary jsou vhodné pro přirychlování.

83. Narcismus ´Grown Jewel´ - skupina s velkou pakorunkou

84. Narcismus ´Urania´ - skupina s malou pakorunkou

85. Narcismus ´Scarlet Gem´ - skupina „Tazetta“