Dekorativní výsadby na veřejných plochách

Nedílnou součástí životního prostředí a veřejné zelené se dnes staly i cibulnaté a hlíznaté květiny. Většina jarních druhů se používá jako monokulturní květina na městských záhonech a v parcích, popřípadě i i v kombinaci s některými raně kvetoucími dvouletkami. Odkvetlé cibuloviny se pak na záhonech nahrazují letními výsadbami jednoletých kobercovém. K letním výsadbám se z cibulnatých a hlíznatých květin občas používají pouze hlíznaté begónie (Begonia tuberhybrida), jiřinky typu „Mignon“ (Dahlia pinnata) a dosny (Canna indica). Poměrně málo se dosud setkáváme s uplatněním cibulnatých a hlíznatých květin v kombinaci s trvalkami, ke kterým vlastně patří. Do trvalkových partií lze použít nejen barevně výrazné raně kvetoucí rody, jako tulipán (Tulipa), narcisy (Narcismus), hyacinty (Hyacinthus), krokusy (Crocus), modřence (Muscari), ladoničky (Chionodoxa), ladoňky (Scilla) apod., ale také jimi lze obohatit trvalkové záhony i v letním období. Nyní se kromě toho u nás již pěstují i další, doposud méně známé, esteticky vysoce hodnotné druhy cibulnatých a hlíznatých květin, které je možno kombinovat s trvalkami. Předností většiny těchto v létě kvetoucích druhů je jejich nenáročnost a značná dlouhověkost i při minimální péči. Období kvetení letních druhů bývá oproti na jeře kvetoucím druhům nesrovnatelně delší. K nejvýznamnějším zástupcům těchto letních květin patří ozdobné česneky (Allium), ladoník (Camassia), montbrecie (Crocosmia), endymion (Endymion), eremurusy (Eremurus), lilie (Lilium) aj. Všechny uvedené rody, ale i mnoho dalších se běžně u nás prodávají.

Samostatnou skupinu mezi hlíznatými květinami představují jiřinky (Dahlia). Jejich obliba periodicky prodělává období obrovského vzestupu a absolutní stagnace, aniž někdo může vysvětlit, proč právě zájem o jiřinky je tak kolísavý. Ze sadovnického hlediska jsou v současnosti ojediněle uznávaný a používaný pouze jednoduché typy jiřinek označované jako skupina „Mignon“. Tyto jiřinky se pěstují v barevné směsi ze semen a považují se z letničky. Vynikající vlastnosti jiřinek, k nimž patří zejména bohaté kvetení, naprostá kultivační nenáročnost spolu s obrovskou dekorativní efektností, by si zasloužili větší zájem našich projektantů veřejné zeleně i sadovníků. V současné době se šlechtitelská práce jiřinek zaměřuje hlavně na typy vhodné pro sadovnické využití. Kromě kultivarů jednoduchých jiřinek v zářivých barvách bude v nejbližší době uvedeno na trh i několik plnokvětých kultivarů dosahujících výšky pouze 40 – 70 cm. Kromě velkokvětých „Mignonek“ se u nís pěstují i další sadovnicky využitelné kultivary jednoduchých jiřinek označované jako skupina „Mini-mignon“, které dosahují výšky pouze 25 – 40 cm.