Rozmnožování cibulnatých a hlíznatých květin

Cibulnaté a hlíznaté květiny se v přírodě rozmnožují vegetativní i generativní cestou. Na rozdíl od většiny ostatních rostlin patří vegetativní rozmnožování příslušníků této skupiny k základnímu způsobu přirozeného množení. Zahradní kultivary mnoha druhů je možno rozmnožovat pouze vegetativní cestou.