Pěstování venkovních cibulnatých a hlíznatých květin

Pěstování a rozmnožování cibulnatých a hlíznatých květin v našem státě přináší různé problémy. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně mladé odvětví zahradnické výroby, jsou dosavadní zkušenosti ještě nedostačující. Půdní a klimatické podmínky našeho státu nelze označit za nejpříznivější pro tyto kultury. Hluboké zimní mrazy, často bez sněhové pokrývky, a vysoké letní teploty, spojené s nárazovými dešťovými srážkami, zdaleka neodpovídají podmínkám původní domoviny těchto druhů, ani podmínkám Holandska. Pro stepní druhy vegetující v jarních měsících není příznivý ani průběh počasí během jara. Zejména suché, poměrné krátké jaro s nedostatečným množstvím srážek a vysokými teplotami nepříznivě ovlivňuje vývoj cibulí a působí často značné ztráty. Poměrně těžké, málo propustné a slévavé půdy, kterých je u nás většina, mají nepříznivý vliv hlavně na zdravotní stav kultur. Značně obtížná je otázka nedostatku pracovních sil, a to nejen v oblasti odborných pracovníků, ale zejména v oblasti zaškolených a odborné vyspělých manuálních pracovníků. Většinu náročných úkonů při pěstování těchto květin je třeba vykonávat ručně, což vyžaduje značnou kapacitu pracovních sil, zejména v pěstebních špičkách při výsadbě a sklizni. Mechanizace výroby nebyla zatím komplexně dořešena ano v Holandsku, což svědčí o tom, že strojové zpracování této skupiny květin naráží na určité obtíže. Proto také nebylo možno převzít mnohaleté holandské zkušenosti při zavádění těchto kultur, nýbrž bylo nutno řešit technologii výroby cibulnatých a hlíznatý květin komplexně v závislosti na našich podmínkách. Základním vodítkem však jsou holandské pěstební a technologické postupy, které se ověřují, popřípadě obměňují podle požadavků a možností naší praxe. Také výchozí materiál pro pěstování cibulnatých a hlíznatých květin byl převážně získán dovozem z Holandska. Tvrdší klimatické i pěstební podmínky u nás často nepříznivě ovlivnily dovezené materiály, zejména v prvním roce p nákupu.

Nyní se již České republice úspěšně množí mnoho druhů a kultivarů cibulnatých a hlíznatých květin. Několikaletým přemnožením sadby vznikly biotopy, které vyrostly v našich podmínkách a jsou jim přizpůsobeny. Proto lze tuzemské výpěstky považovat za biologicky hodnotnější, zejména pro venkovní pěstování, něž nově dovezené cibule a hlízy. Velkovýrobě se v současné době ČSSR množí tulipány, mečíky, narcisy, krokusy, hyacinty, lilie, modřencem ozdobné česneky a některé další druhy ze skupiny drobných cibulnatých a hlíznatých květin. Ostatní pěstované venkovní a skleníkové druhy s výjimkou bramboříků nejsou doposud v našem státě svým rozsahem ani technologií velkovýrobními kulturami.

Pro většinu druhů jsou vhodné polohy plně osluněné, otevřené, ale chráněné před silnými vysušujícími větry. Pozemky musí být bez plevelů, pokud možno rovinné nebo jen mírně svažité. Specifické nároky na výběr polohy jsou uvedeny ve speciální části knihy u jednotlivých druhů.