Použití cibulnatých a hlíznatých květin

Cibulnaté a hlíznaté květiny se v zahradách pěstují ke dvěma účelům. V ozdobných zahradách mají tyto rostliny sloužit k přímé dekoraci, kdežto v produkční části zahrady se pěstují druhy určené k řezu květů. Mezi zahrádkáři se obě tyto činnosti často prolínají, což nebývá správné a nesvědčí o estetické a odborné zdatnosti pěstitele. Druhy určené pro řez květů nevysazujeme v ozdobné části zahrady, protože buď řezáním květů snížíme efekt výsadby, nebo váháme u každého květu a raději se vzdáme kytice. Kromě toho některé druhy květin se více hodí pro venkovní výsadby, jiné poskytnou větší efekt jako kytice. V tomto smyslu jde především o mečíky. Rostliny mečíků, které samy i sobě nejsou esteticky nikterak zajímavé, poskytují jedno květenství, mnohem dekorativnější a trvanlivější ve váze než na záhoně. Přitom tyto rostliny celoročně obsazují místo v zahradě a ozdobnou funkci plní pouze několik dní. Estetický dojem, který vyvolávají polozaschlé mečíkové rostliny s posledními dvěma nebo třemi květy na vrcholu květenství je přinejmenším pochybný. Společná výsadba mečíků s jinými květinami je z pěstitelského hlediska nevhodná a měli bychom se jí vyvarovat. Mečíky vyžadují velké množství světla, vzduchu a stálé kypření půdy. Jakákoliv mezikultura je poškozuje a je příčinou častých pěstitelských neúspěchů. Mečíky proto patří pouze do produkční části zahrady.

Druhy vysazené v ozdobné zahradě by měly zdobit zahradu co nejdéle, takže u nich je řez květů nevhodný. Týká se to zejména tulipánů, lilií, narcisů a mnoha dalších druhů, jako např. sněženek, bledulí a řebčíků. Nejeden z nás trhá kytice těchto raně kvetoucích druhů s představou, že vnáší jaro do svého příbytku a přitom zapomíná, že původním pěstitelským záměrem byla dekorace zahrady u chaty, domu, nebo dokonce dekorace veřejného prostranství. Květiny na ozdobných záhonech mají přinášet radost nejen nám, ale všem spoluobčanům a neměli bychom je proto sobecky zavírat do příbytků. Týká se to nejen květů z naši vlastních zahrádek, ale zejména květů ze zahrad sousedů a květů z veřejných záhonů.

Majitelé všech zahrádek mají výhodu oproti bezzemkům nebo majitelům malých zahrádek. V produkční části zahrady, určené pro zeleninu apod., mohou vypěstovat vlastní květiny pro výzdobu bytu. Vedle mečíků zde mohou pěstovat dostatek jiných druhů, které  jsou vhodné pro řez květu.

Předností mnoha druhů cibulnatých a hlíznatých květin je široká škála použitelnosti. Barevná pestrost tulipánů, mečíků, lilií a hyacintů je tak rozsáhlá, že předčí většinu ostatních květinových rodů. Proto jsou tyto květiny tak oblíbené pro řez květů. Zejména mečíky zaujímají dnes přední místo v produkci venkovních květin určených pro řez. Pro vysokou estetickou hodnotu květenství a jeho trvanlivost ve váze se staly nejpožadovanější květinou v letním a podzimním období. Květy pro slavnostní aranžmá nebo smuteční vazbu v kterékoliv roční době spolehlivě zajišťují cibulnaté a hlíznaté rostliny. Nejvýznačnější a ojedinělou vlastností mnoha druhů této skupiny je snadné rychlení a přirychlování, a to i v nejkritičtějších zimních a předjarních měsících. Pro nedostatek světla v zimních měsících zastavuje většina ostatních rodů kvetení a jsou to převážně cibulnaté a hlíznaté květiny, které přinášejí předzvěst blížícího se jara do našich příbytků. Bez jarních cibulovin si také dnes již stěží umíme představit naše města, veřejné parky i soukromé zahrádky.

Nyní se v zásadě setkáváme s těmito způsoby využití cibulnatý a hlíznatých květin: