Cibulnaté a hlíznaté květiny v zahradách

Při zahrádkářském pěstování cibulnatých a hlíznatých květin používáme většinou cibule a hlízy velkých velikostí, které získáváme nákupem. Tyto rostliny převážně využíváme pouze jednorázově takže  jim nemusíme věnovat intenzivní péči. V extenzivních pěstebních podmínkách samozřejmě nejsou rostliny schopny vytvořit hodnotné zásobní orgány pro příští rok. Mnozí zahrádkáři se však snaží rozmnožovat a dopěstovávat vlastní cibule a hlízy. Při této  drobné množitelské činnosti je nutno dodržovat zásady uvedené v kapitole Pěstování venkovních cibulnatých a hlíznatých květin. Stručně popsaná technologie při velkovýrobě je jedinou spolehlivou cestou k získání hodnotného materiálu.

Při použití cibulnatých a hlíznatých květin k čistě dekorativním účelům se musíme alespoň rámcově řídit agrotechnickými požadavky jednotlivých druhů. Stručný nástin nejdůležitějších předpokladů a zásad pro pěstování v ozdobných zahrádkách je uveden v dalších statích. U některých pěstebních zásahů jsou v závorkách uvedeny odvolávky na statě kapitoly Pěstování venkovních cibulnatých a hlíznatých květin, kde je problém objasněn šířeji.