Stanoviště a půda

Většina cibulnatých a hlíznatých květin vyžaduje slunné stanoviště, případně snáší mírný polostín. Trvale zastíněné plochy jsou pro všechny příslušníky této skupiny nevhodné. Na otevřených prosluněných místech vykvétají rostliny dříve než v polostínu, ale trvanlivost květů bývá nepatrně kratší než u květů na přistíněných místech. Vývoj rostliny i nového podzemního zásobního orgánu je však na slunných stanovištích vždy dokonalejší. Také zdravotní stav bývá u dobře nasvětlených rostlin většinou lepší než u rostlin z polostínu. Rostliny pěstované v trvalém stínu mají řídká pletiva, bávají špatně vyvinuté a podléhají často různým chorobám. Do polostínu je možno umisťovat sasanku – Anemone blanda, hlíznaté begónie – Begonia tuberhybrida, bramboříky – Cyclamen, ladoničku – Chionodoxa, talovín – Eranthis, Erythrinium, řebčík kostkovaný – Fritlillaria meleagris, sněženku – Galanthus, bleduli – Leucojum, některé druhy lilií – Lilium, ladoňku – Scilla siberica aj. Některé uvedené druhy přímo vyžadují zastíněnou polohu a nesnášejí sluneční úpal. Specifické požadavky jednotlivých druhů jsou uvedeny ve speciální části knihy.

Cibulnaté a hlíznatí květiny nejsou příliš náročné na charakter půdy a jsou schopny s úspěchem růst téměř ve všech zahradních půdách. Nejlépe jim vyhovují písčitohlinité, propustné, neutrální až slabě alkalické půdy dostatečně humusem a živinami. Nesnášejí těžké a zamokřené půdy. Nevhodná jsou i vysloveně suchá  písčitá nebo štěrkovitá stanoviště, na kterých se rostliny špatně vyvíjejí a trpí chronickým nedostatkem vláhy. Místa určená v zahrádkách pro cibulnaté a hlíznaté květiny můžeme před výsadbou vylepšit podle charakteru půdy a požadavku jednotlivých vysazovaných druhů. Těžší půdu zlehčíme přidáním pilin, písku, popela, hrubé alkalizované rašeliny nebo umělého zlehčovacího substrátu (Perlit, Vermiculit, drcený polyuretan apod.). Vysýchavé lehké půdy můžeme upravit přidáním dobře proleženého kompostu s těžší zeminou. Do půdy určené k pěstování cibulnatých a hlíznatých květin se nesmějí nikdy zapravovat nesetlelé organické zbytky s výjimkou alkalizované rašeliny, která je jediným sterilním substrátem organického původu. Je nepřípustné vysazovat tyto květiny na záhony pohnojené čerstvým hnojem jakýchkoliv domácích zvířat.