Přirychlování v domácnostech

Pro rychlení a přirychlování používáme zásadně zdravé zásobní orgány s maximálním obvodem. Cibule před výsadbou skladujeme v teplotách do 20°C. rychlíme v úměrně velkých nádobách, popřípadě v lískách, z nichž rostliny před rozkvetením přesadíme do ozdobných misek. Sasanka Anemone coronaria  a narcisy vyžadují nádoby hluboké minimálně 20 cm. Pro kořeny ostatních druhů postačuje vrstva zeminy 5 – 8 cm. Je zbytečné a esteticky nevhodné používat velké nádoby pro jedinou rostlinu. Mnohem dekorativnější je skupinová výsadba ze tří až deseti kusů jednoho druhu nebo kultivaru. Pro kombinace různých druhů používáme rostliny rychlené v lískách, které sesazujeme podle jejich vývinu. Kombinovaná ozdobná miska musí kvést současně, protože odkvetlé druhy působí nevzhledně. Nové keramické nádoby před použitím namáčíme po 48 hod. v dostatečném množství vody.

V domácích podmínkách se u všech druhů cibulnatých a hlíznatých květin doporučuje pouze přirychlování, tj. rychlení na pozdější termíny (únor – březen). Pro rané rychlení jsou vhodné jen speciálně tepelně upravené zásobní orgány, které však vyžadují přesnou agrotechniku rychlení. Cibule a cibulovité hlízy nepotřebují během rychlení žádné živiny, poněvadž potřebné látky získávají ze svých zásob.

Z popsaných druhů doporučených k přirychlování přihnojujeme pouze sasanky (Anemone), a to od počátku rašení listů až do konce kvetení. Přihnojujeme v pravidelných 10 – 14 denních intervalech hnojivem pro pokojové rostliny. Sasanky (Anemone) a talovín (Eranthis) umísťujeme na plné světlo ihned při počátku rašení listů. Ostatní druhy musí vyrašit do výšky 5 – 10 cm (v závislosti na druhu) v zakořeňovacím prostoru a bez světla.

Pro rychlení používáme lehčí, neslévavou zeminu s dostatkem písku. Zemina nesmí být v nádobách přemokřena, proto musíme zajistit dobrý odtok vody. Většinu druhů vysazujeme počátkem října. Hloubka výsadby je uvedena v tabulce. K dobrému zakořenění potřebují rostliny přiměřenou vlhkost a ve většině případů teplotu + 2 až +8°C. při nižší i vyšší teplotě zásobní orgány nekoření a poskytují podprůměrné květy. Zakořeňujeme ve speciálním zakořeňovacím základu (vyvezené, dobře odvodněné a dostatečně uteplené pařeniště) nebo ve vlhčím slepě. Po výsadbě rostliny dobře zalijeme. Osázené nádoby umístěné ve sklepě zasypeme pilinami nebo rašelinou, aby v nich zemina nevysýchala. Přesto musíme vlhkost občas kontrolovat. V zakořeňovacím základu tato starost odpadá. Vysázené cibule a hlízy musíme chránit proti požeru hrabošů a proti mrazu. V pařeništi proto přikrýváme květináče stejně velkými obrácenými květináči, přes které navrstvíme minimálně 15 – 20 cm vrstvu zeminy. Po umrznutí povrchu půdy nastýláme pařeniště listím nebo pilinami.

Do tepla k vlastnímu rychlení přenášíme jen dostatečně zakořeněné rostliny s vyvinutými puky (neplatí to pro sasanky a Eranthis). Vlastní rychlení probíhá při různých teplotách (viz tabulka). Ale vždy na plném světle. Období rychlení na světle je závislé na druhu, kultivaru a mnoha dalších faktorech. V tabulce je orientačně uveden počet dní, které potřebují rostliny k vytvoření květů. Během rychlení rostliny přiměřeně zaléváme. Vydatnou zálivku (2x denně) vyžadují pouze narcisy. Musíme také dodržet předepsané teploty při zakořeňování a zejména při rychlení (jsou rovněž uvedeny v tabulce). Nebezpečné je zejména překročení patřičných teplot, které vyvolává zasychání poupat, papírovatění květů, popřípadě úplně potlačuje tvorbu květů (krokusy). Narychlené rostliny jsou dostatečně trvanlivé pouze v chladnějších místnostech. Podrobnější popis rychlení ladoniček a jim podobných drobných cibulovin je uveden u Chionodoxa tmolusii.

Odrychlené cibule a hlízy nejsou vhodné k dalšímu přirychlování, ale mohou se s výjimkou tulipánů použít pro výsadbu do zahrady. Po odkvetení je většinou ponecháváme v nádobách až do konce vegetace a pak v patřičném termínu vysadíme. Během dopěstovávání v nádobě musíme rostliny pravidelně přihnojovat a pečovat o ně.

Cibulnaté a hlíznaté rostliny vhodné k přirychlování

Rod - druh

Teplota zakořeňování °C

Vrstva půdy nad cibulí cm

 

Doba zakořeňování v týdnech

Teplota při rychlení °C

Doba rychlení ve dnech

Anemone blanda

10 i více

2

do vyrašení

8 - 10

20 – 30

Anemone coronaria

10 i více

5

do vyrašení

8 – 10

30 – 40

Crocus

4 – 8

4 – 5

8 – 10

8 – 9

15 – 20

Eranthis

4 – 8

2

12

8 – 10

15 – 20

Galanthus

4 – 8

1

12 – 14

12 – 15

15 – 20

Hyacinthella

4 – 8

1

12

10 – 12

20 – 25

Hyacinthus

4 – 8

0

10 – 12

20 – 22

20 – 25

Chionodoxa

4 – 8

1

10 – 12

12 – 15

20 – 25

Iris reticulata

4 – 8

4

12 – 14

8 – 9

20 – 30

Leucojum

4 – 8

1

12 – 14

12 – 15

20 – 30

Muscari armenicum

4 – 8

1

12

10 – 12

20 – 30

Narcissus

4 – 8

2

12

14 – 16

25 – 35

Scilla

4 – 8

1

10 – 12

12 – 15

25 – 30

Tulipa

4 – 8

0

12

16 - 18

25 - 30

Druhy vhodné k domácímu přirychlování spolu s nejdůležitějšími číselnými hodnotami jsou uvedeny v tabulce.

Pokud nejsou u rodových jmen uvedena druhová označení, vztahují se tabulkové hodnoty na všechny popsané druhy daného rodu.